Skip to main content

Meldpunt Wet Goed Verhuurderschap

Maak een melding!

Binnen 2 minuten kun je een melding indienen. Dit kan ook anoniem. Wij bieden gratis hulp via dit meldpunt!

Wet Goed Verhuurderschap

Wat houdt de wet in?

Woon-discriminatie

Je mag niet worden geweigerd voor een huurwoning op basis van ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, handicap, nationaliteit, politieke gezindheid, seksuele gerichtheid, of enige andere grond. Als dit toch gebeurt, kun je hier melding van maken. Wij staan klaar om je te assisteren bij jouw melding. Wij helpen jou graag verder!

Intimidatie

Je hoort niet geïntimideerd te worden door je verhuurder of bemiddelaar. Intimidatie kan verschillende vormen aannemen, zoals dreigementen dat je de elektriciteit wordt afgesloten of dat het huurcontract wordt opgezegd. Als je hiermee te maken hebt, aarzel dan niet om een melding te maken. Wij staan klaar om je hierbij te ondersteunen.

3 maanden borg of meer

Wist je dat verhuurders vanaf 1 juli 2023 maximaal 2 maanden borg mogen vragen? Als er toch meer borg wordt gevraagd, kun je dit bij ons melden, en wij staan klaar om je te helpen. Voor contracten die vóór 1 juli 2023 zijn afgesloten, geldt dat je maximaal 3 maanden borg betaalt.

Extra regels bij arbeidsmigrant

Ben je op de hoogte van de specifieke regels die gelden voor arbeidsmigranten? Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat het huurcontract gekoppeld is aan een arbeidscontract. Bovendien dienen de rechten en plichten in een taal te worden opgesteld die begrijpelijk is voor de arbeidsmigrant. Als de verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kun je bij ons een melding maken, en wij zullen je daarbij ondersteunen.

Vanaf 1 juli 2023 is het principe van 'scheiding van baan en bed' van kracht voor huurovereenkomsten met arbeidsmigranten. Dit betekent dat de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst niet in hetzelfde document mogen worden vastgelegd. Als de arbeidsovereenkomst eindigt, blijft de huurovereenkomst nog steeds van kracht.

Geen huurovereenkomst op papier

Een schriftelijk huurcontract is simpelweg een document dat bevestigt dat er een formele overeenkomst voor huur bestaat, een schriftelijke huurovereenkomst moet ondertekend zijn door beide partijen. Het zorgt voor duidelijkheid over wat de rechten en plichten zijn voor zowel de huurder als de verhuurder, inclusief belangrijke details zoals de huurprijs en wat er precies wordt verhuurd. Het is mogelijk om een mondeling huurovereenkomst te sluiten, maar dit kan problemen opleveren bij het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of registratie bij de gemeentelijke Basisregistratie Personen. Indien je niet over een schriftelijke huurovereenkomst beschikt, meld dit dan bij ons zodat wij je hierbij kunnen ondersteunen.

Te hoge servicekosten

De servicekosten die je betaalt, dienen eerlijk te zijn. De verhuurder mag enkel de daadwerkelijke gemaakte servicekosten vorderen. Jaarlijks moeten verhuurders en verhuurbemiddelaars een overzicht van de servicekosten verstrekken. Als dit niet gebeurt, staan wij voor je klaar om je te helpen wanneer je een melding maakt via ons meldpunt.

Geen informatie over rechten en plichten als huurder

Jij hebt rechten en plichten als huurder. Deze rechten en plichten over het huren moeten altijd op papier staan. Is dit niet het geval? Maak dan een melding bij het meldpunt, dan helpen wij jou. 

Stappenplan

Hoe werkt het meldpunt?

 • 1

  Ervaar je problemen met huren? Dien een melding in bij dit meldpunt door het formulier boven- of onderaan de pagina in te vullen.

 • 2

  Zodra de melding is ontvangen, neemt het meldpunt contact met je op.

 • 3

  Daarna wordt er een afspraak gepland met een huurexpert, zodat je je situatie kunt toelichten en de expert je kan bijstaan op gebieden waar ondersteuning nodig is.

 • 4

  De huurexpert gaat voor jou aan de slag om een eerlijke huursituatie te bevorderen.

 • 5

  Jij betaalt een rechtvaardige huurprijs voor je woning!

Wet Goed Verhuurderschap

Wat houdt de wet in?

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking. Maar wat houdt deze wet eigenlijk in? Het betekent dat een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich op een 'goede' manier moet gedragen ten opzichte van woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten. Denk hierbij aan het vermijden van discriminatie en intimidatie. In totaal zijn er zeven specifieke punten waar de verhuurder zich aan dient te houden. De maximale bestuurlijke geldboete die de gemeente kan opleggen is € 22.500,- bij een eerste concrete overtreding en bij herhaling kan de maximale boete oplopen tot € 90.000.

Als jouw verhuurder de wet overtreedt, kun je een melding indienen bij ons meldpunt. Wij zullen jouw melding oppakken. Onze diensten zijn kosteloos voor jou!

Testimonial

Huurder Christina aan het woord

"Toen ik in mijn studentenkamer trok, kreeg ik te horen dat de verhuurder de huur ging verdubbelen. Ook bleek dat de woning zelf allerlei gebreken had. Dankzij de hulp van het Huurteam heb ik veel geld teruggekregen. Maar het gevoel van rechtvaardigheid en gerechtigheid is voor mij vele malen belangrijker. Zonder het Huurteam had ik niet geweten hoe ik daar iets tegen kon beginnen.”

Maak een melding!

Binnen 2 minuten kun je een melding indienen. Dit kan ook anoniem. Wij bieden gratis hulp via dit meldpunt!

Vragen?

Neem contact met ons op

Wij willen jou goed helpen met jouw melding. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen door te mailen.